4.1– ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile
her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu
süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek
ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden EDESSADERİ.COM
sorumlu tutulamaz.

4.4 – EDESSADERİ.COM, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Fatura kesildikten sonra
bu süre zarfında yaşanan sorunların giderilmesinden EDESSADERİ.COM sorumlu
tutulur. Temin süresi 20 iş günüdür.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı
nüshasının EDESSADERİ.COM’e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği
ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez
veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, EDESSADERİ.COM ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması ne deni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini EDESSADERİ.COM ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş
olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde EDESSADERİ.COM’e gönderilmesi zorunludur. Bu
takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – EDESSADERİ.COM mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI
siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8 – İşbu sözleşme, üye sisteme kayıt olduktan sonra başlar.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanılması için bu süre içinde EDESSADERİ.COM’e e-mail veya telefon ile bildirimde
bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün
EDESSADERİ.COM’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura
aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün
bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli
ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma
hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller,
sarf malzemeleri (Patlamayı önleyici sıvı, şerit, yama, solüsyon, yağlandırıcı ve
temizleyici kimyasallar, giysiler, ayakkabılar v.b) ve cayma hakkının kullanılması,
ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına
bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya
da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını
kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici,
kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme
işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın
kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade
eder.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile EDESSADERİ.COM’in yerleşim yerindeki
(İSTANBUL) Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılacaktır

Yorum bırak